Kommersielt og industrielt

market-commercial-580-580

Kommersielt og industrielt

Løsninger for rask bygging og lavere kostnader 

De økende prisene på byggematerialer og mangel på arbeidskraft i næringsbygg- og industrisektoren gjør det vanskelig å finne økonomisk gunstige løsninger akkurat nå.  Forsinkelser på grunn av svak eller variabel grunn på byggeplassen øker kostnadene og fører til utsettelser i byggeplanen og vedlikeholdsproblemer i fremtiden. Imidlertid må mange prosjekter bygges på tomter med disse lite ønskelige grunnforholdene.

Tensar leverer teknologidrevne løsninger med avanserte teknikker for jordstabilisering, som tar bruk av høytpresterende, patenterte produkter. Teamet vårt bringer ingeniørløsninger som beviselig fungerer, inn i standard designpraksis. Vi kan vise til over 10 000 vellykkede prosjekter verden over, og er i stand til å håndtere et vidt spekter av problemer ved utbygging på anleggsstedene.

Image of Vedlikehold av dekker

Vedlikehold av dekker

Når dekker sprekker opp, legger man vanligvis et lag av asfalt over det eksisterende dekket, noen ganger etter å ha slepet ned øverste lag av dekket – men for hver 25 mm med ekstra dekke forsinker man bare at eksisterende sprekker strekker seg til overflaten med kun ett år.

Ved å installere et asfaltmellomlag – som f.eks. Tensar AX5-GN – før asfalten legges over, kan refleksjonssprekker utsettes, slik at dekket får en langt større levetid.

 

Image of Veier og andre områder med fast dekke

Veier og andre områder med fast dekke

Hyppig belastning av trafikk med høy vekt gjør at dekket slites ned langt raskere. Som følge av dette legges det ofte veldig tykt dekke på veier og andre områder i nærings- og industriområder, noe som også er veldig dyrt. Tensar geonett gir fastdekke som varer, og bevarer de gode egenskapene lenger ved å minimere bevegelser i bærelaget, kontrollere spordannelse i overflaten og bevare belastningskapasiteten. Dette gjør at man kan redusere tykkelsen på dekket, uten at egenskapene forringes. Besparelsene man oppnår, kan bli store – både i kostnader og i byggetid.

 

Image of Variabel og svak grunn

Variabel og svak grunn

Før byggearbeidet kan starte, må man ha pålitelige, ryddige atkomst- og lagringsområder. Svak eller variabel grunn er en betydelig utfordring for utbyggere. Tensar geonett kan gi sterke, stabile veifundamenter, selv over de svakeste jordtypene. Ved å stabilisere forsterknings- eller bærelagene kan kravet til samlet tykkelse reduseres, noe som betyr besparelser i utgraving og materialer.

Og når nedbøren setter inn, kan Tensar geonett brukes til å stabilisere arbeidsplattformer som brukes til atkomst og lagring, slik at arbeidet kan fortsette uansett vær.

 

Image of Støttemurer og bratte skråninger

Støttemurer og bratte skråninger

Siden ikke alle næringsbygg eller industribygg oppføres på flat og vannrett grunn, kan det vise seg nødvendig å benytte støttemurer eller gjøre hellinger brattere, spesielt i fjellterreng eller sjønære områder. Konvensjonelle løsninger, som betongmurer støpt på stedet eller spunt, kan være kostbare, tidkrevende og arbeidsintensive. Tensar tilbyr et utvalg systemer for jordstøtting, som kan møte kompleksiteten i ethvert prosjekt. I bruk sammen med Tensars énaksiale geonett og Tensars designstøtte gir støttesystemene våre både god økonomi og god holdbarhet.

 

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

Stacked Image 0