Tensar® TriAx® (TX-G) geokompositt

2 høyt presterende materialer i kombinasjon
3 funksjoner i ett produkt
50% besparelse i tykkelsen på steinmasselaget (opptil)
  • Bruker Tensar TriAx geonett, som har en velprøvd stabiliseringseffekt
  • Den er paret med et høykvalitets geotekstil med nålehull for atskillelse og filtrering
  • Laminert sammen for enkel og rask installasjon
  • Tre funksjoner i ett kvalitetsprodukt
Oversikt

Tensar TriAx TX-G-produkter inkorporerer den avanserte teknologien i TriAx geonett, kombinert med et ikke-vevd geotekstil. De to komponentene leveres ferdig sammenbundet og skaper en geokomposittstruktur. I tillegg til hovedfunksjonen, som er stabilisering, gir denne prosessen også ekstra separeringskapasitet og filtrering.

Den høye graden av separasjon og filtrering forhindrer at fine partikler fra undergrunnen migrerer opp i steinmasselaget, noe som ellers ville påvirket stabiliserings- og dreneringsfunksjonen.

Produktutvalg

Tensar TriAx TX-G-løsningene finnes i TX130S-G, TX150L-G, TX160-G og TX190L-G.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design Software for Tensar TriAx TX-G

The TensarPave design program allows the design engineer to rapidly produce pavement designs, for both paved and unpaved roads, using Tensar geogrids to stabilise the unbound layers in order to maximise the costs benefits that can be attained by reducing the pavement thickness.

Be om TensarPave

Stacked Image 0

Én størrelse passer sjelden alle  

Et bredt spekter av Tensar TriAx-geonett er tilgjengelig, med forskjellige størrelser på åpningene i nettet, for å sikre fullstendig kompatibilitet mellom geonettet og størrelsen på partiklene i massen. Kompatibilitet er viktig for å sikre effektiv sammenlåsing av partiklene og innesperring – kritisk viktig for stabiliseringsfunksjonen. I tillegg til størrelsen på åpningene varierer geotekstiler også når det gjelder egenskaper og ytelse. Tensar TriAX-G-produkter er tilgjengelige med et utvalg av alternativer som passer til spesifikke behov i markedet.  Tensar gir veiledning om valg av TriAx-produkt, for å sikre at det korrekte geokomposittet velges.

Når selv geonettet med best ytelse kanskje ikke er nok 

Det finnes noen typer grunnforhold der den optimale løsningen vil være å kombinere den høytytende stabiliseringseffekten til Tensar TriAx geonett med separasjonsfunksjonen til et geotekstil. Dette kan være i områder med høyt grunnvannsspeil eller svært mobile jordmasser i undergrunnen, eller ved bruk av fyllmateriale som ikke har god gradering. Tensar TriAx-G geokompositter installeres med geonettet vendende oppover slik at nettet låses sammen med den granulære fyllmassen, og geotekstilet posisjoneres da under og øker separeringen.  

Permeable dekker holder seg permeable 

Sustainable Drainage System (SUDS)-dekker har vanligvis en overflate som tillater gjennomtrengning av væske, hvilende på et svært porøst underlag av steinmasse. Porøsiteten i underlaget trengs for å lagre vann ved regnvær og føre det sakte videre til dreneringssystemet. Det er kritisk viktig å beholde porøsiteten og videreføringsevnen. Ved å stabilisere det høydrenerende, granulære underlagsmaterialet – gjennom bruk av Tensar TriAx-G-produktet – vil man øke bæreevnen og hindre forurensning og tilstopping fra jorden i undergrunnen.