Tensar® GlasstexPatch™

Lengde:15 meters rull,1 m bredde 

2 produkter tilgjengelige: 880 og 660

3 funksjoner: armering, spenningsavlastning og beskyttelse mot vanninntrengning
  • Egnet for installasjon for hånd over små til middels store områder
  • Liten rullestørrelse, ideell til lokaliserte reparasjoner og rehabilitering
  • GlasstexPatch-mellomlaget fyller tre funksjoner: armering (overføring av vekt), stressavlastning og vanntetting
  • Kontrollerer sprekkdannelse i asfalt og forlenger levetiden til dekket
Oversikt

GlasstexPatch-produktene er mellomlagsprodukter til asfalt som er kompositter, designet for å kontrollere dannelse av refleksjonssprekker i asfaltdekker. Produktene er beregnet for små til middels store jobber med små rullestørrelser som kan håndteres og installeres manuelt, noe som gjør dem ideelle til små veireparasjoner: bygging av bro over skjøten mellom to typer dekkestrukturer, fylling av grøfter og hull, arbeid helt inntil jernkummer og fiksing av enkeltstående sprekker og skjøter før dekket påføres. GlasstexPatch-produktene gir armering og spenningsavlastning og fungerer som fuktsperre mellom lagene, som definert i EN 15381.

Vareenheter

Tensar GlasstexPatch 660 og 880 er mastiksmellomlag med høy ytelse ved belastning, bestående av et rutenett av glassgarn med belegg og et glasstekstil, integrert i en bitumenmembran. Dette punktbehandles med et beskyttende lag kvartssand, slik at man kan ha nødvendig anleggstrafikk under installasjonen. GlasstexPatch 880 har en selvheftende underside som er beskyttet med en avskallingsfilm for håndtering, slik at den kan bindes til dekkeoverflaten den legges på.

Bruksområder

Tensar GlasstexPatch-produkter brukes til å armere asfaltlag ved legging av nytt dekke, og også ved rehabilitering av eksisterende dekker. Disse produktene brukes mye til detaljreparasjoner, enkeltstående sprekker eller lokaliserte områder der det ikke er praktisk å mobilisere ressursene som trengs for å gjennomføre installasjon av mellomlag i full bredde. Produktene brukes også i tilfeller der dannelsen av refleksjonssprekker har et omfang som overgår det man kan håndtere med konvensjonelle mellomlag. Begge produktene gir en spenningsavlastnings- og vannsperreeffekt, på grunn av den kontinuerlige kontakten mellom bitumenmembranen og en armeringsmekanisme levert av glasstrådene.

Fordelene

Tensar GlasstexPatch  provides a barrier to prevent ingress of water to the lower pavement layers, effectively waterproofing it. It also controls reflective cracking in overlays, and both these advantages come with a third inherent benefit: installation is simple, easy and can be completed with minimal equipment, by hand.

Hvordan kan Tensar GlasstexPatch levere tre funksjoner?

Produktet består av et rutenett i glassgarn med høy stivhetsgrad som er sydd sammen med en glassforsterket, ugjennomtrengelig bitumenmembran. Rutenettet absorberer spenninger ved lav belastning ved å binde seg til asfaltdekket, noe som gir en armeringseffekt. Tekstilet letter installasjonen, og sammen med bitumen absorbert fra bindemiddelet skaper det en avlastningseffekt (stressabsorberende mebran-mellomlag – SAMI) og sperre mellom lagene som hindrer inntrengning av fukt og oksygen. Produktfunksjonene forsterkning, spenningsavlastning og mellomlagssperre er som definert i EN 15381.

Relaterte produkter:

Loading...

Det er ingen resultater som samsvarer med søket ditt. Prøv et annet søk, eller Kontakt oss dersom du har ytterligere spørsmål.