TensarTech® Stratum® - cellebasert madrass for fundamentering

3D tredimensjonal, cellebasert fundamenteringsmadrass
1,3 meter dyp struktur
35 års velprøvd teknologi
  • Velprøvd løsning for forbedring av fundamenter
  • Gir stabilitet uten behov for peler eller andre grunnforbedringstiltak
  • Ingen behov for utgraving av svak jord i fundamentet
  • Muliggjør raskere bygging
  • Egnet for mange bruksområder der det finnes svake jordarter
  • Kontroller ujevn setning
Oversikt

Ved arbeid med bløt jord i fundamentet – der dyr peling og andre dype løsninger for grunnforbedring er upraktiske eller for dyre – vil Tensar Stratum cellebasert madrassystem for fundamentering gi en alternativ fremgangsmåte for byggingen og ofte gi tids- og kostnadsbesparelser. Med Stratum er det vanligvis ikke behov for utgraving og fjerning av undergrunnen, da den cellebaserte fundamentmadrassen konstrueres rett over det svake jordlaget og fylles med granulært materiale, slik at man får et ordentlig madrassystem

Produktutvalg

Komponentene som brukes til å fremstille TensarTech Stratum-systemet omfatter tverrgående geonettmembraner, diagonale geonettmembraner, fundament-geonett og sekundære elementer.

Rask bygging

Tensar Stratum cellebasert madrasssystem for fundamentering kan gi tilgang for anleggstrafikken på bløte anleggssteder i den innledende fasen og er raskt å montere, slik at prosjektet ditt går raskt fremover. Når det er fylt med granulært materiale, fungerer det som en stiv plattform som gir et stivt fundament med jevn og kontrollert setning.   

 Stivt, flytende plattformfundament  

Brukes når nye voller bygges over svak og variabel grunn, inkludert søplefyllinger og tidligere bebygde (industri)tomter. Det er vanligvis ikke behov for å grave ut og fjerne masser fra undergrunnen, da den cellebaserte fundamentmadrassen konstrueres rett over det svake jordlaget og fylles med granulært materiale, slik at man får et stivt, flytende plattformfundament.   

Cellebasert struktur – bygges på stedet    

TensarTech Stratum-systemet er en kontinuerlig cellestruktur som bygges hurtig på anleggsstedet med Tensar TriAx-geonett som base og cellevegger som utformes med Tensar énaksiale geonett som sikres i møtepunktene med enkle polymerstenger eller spissede festemidler. Dersom det er nødvendig, kan man enkelt bruke vertikaldren for å akselerere konsolideringen ytterligere.    

Økt stabilitet  

Tensar Stratum cellebasert madrassystem for fundamentering krysser potensielle bruddskjær. Stivheten i Stratum-systemet tvinger bruddskjærene dypere ned i de faste lagene under. Den kritiske sviktmekanismen blir da plastisk svikt i det bløte laget, og stabiliteten kan forbedres.