Hvor kjøpe: 


Tentex AS - Tensars partner in Norge

Martin M. Sandbakken
martin.sandbakken@feiring.no | +47 97 52 01 88
Besøk: Feiringveien 31, 1475 Finstadjordet, Norge | www.feiring.no

Kenneth J. Lervik
kenneth.lervik@feiring.no | +47 91 18 37 00
Besøk: Industriveien 49, 7089 Heimdal, Norge | www.feiring.no


TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

TensarSOIL-WHT-(2).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarSoil gjør det mulig for designingeniøren å produsere design for murer med armert jord, skråninger og landkar til bruer.

Send en forespørsel om TensarSoil