Tensar® AX5-GN

360° ensartet armering i samme plan for optimal kontroll av sprekkdannelse
3 faktor på tre gangers forbedring av levetiden mht. utmatting
3 trippelfunksjoner: armering, spenningsavlastning og beskyttelse mot vanninntrengning
  • Tensar har over 30 års erfaring med mellomlagsprodukter for asfalt
  • Tensar AX5-GN høyprofil 3D mellomlag leverer tre funksjoner: armering (overføring av vekt), stressavlastning og sperre mellom lagene (vanntetting)
  • Kontrollerer sprekkdannelse i asfalt som følge av utmatting og forlenger levetiden til dekket
  • Optimal kontroll av refleksjonssprekkdannelser i asfaltdekker
Oversikt

Tensar AX5-GN er Tensars mest avanserte, høytpresterende mellomlagsprodukt for asfalt. Produktet er et kompositt, og består av et stivt, høyprofilert 3D treaksialt nett termisk bundet til et ikke-vevet armeringstekstil for dekker. Dette gir de tredoble mellomlagsfunksjonene armering, absorbering av belastning (SAMI) og sperre mellom lagene (vanntetting), når det blir gjennomtrukket av bitumen under installasjonen. Tensar AX5-GN er en velprøvd løsning for armering av asfaltdekker for å øke motstandsdyktigheten mot utmatting, f.eks. til å øke levetiden på gjenoppbygde dekker eller redusere tykkelsen på asfaltlaget i nytt dekke.

Det er også designet for å prestere optimalt i kontroll av refleksjonssprekker i asfaltdekker, og langsgående sprekkdannelser ved utvidelse av veibanen.

Reinforcement

Tensar AX5-GN installeres typisk under asfaltens bindlag eller asfaltens bærelag, og mellomlagets høyprofilerte, treaksiale nett låses mekanisk sammen med de bundne partiklene i asfaltblandingen, slik at man får en armering som begrenser asfaltmassens bevegelser i sideretning. Den multi-aksiale rutenettstrukturen forhindrer sprekkdannelser i alle retninger.

Det armerte laget man nå får, forlenger levetiden ved å yte en utrolig motstand mot refleksjonssprekker og minske forekomsten av langsgående sprekkdannelser forårsaket av ujevn setning mellom nye og eksisterende filer på utvidete veier. Det kan også redusere spordannelse i overflaten, spesielt i asfaltblandinger med lav stivhet som utsettes for langsom og tung hjullast ved høye temperaturer.

Fordelene med AX5-GN

AX5-GN øker levetiden mht. utmatting på asfaltbærelag med en faktor på minst tre. Det reduserer også refleksjonssprekker og reduserer sprekkdannelse grunnet ujevn setning mellom nye og eksisterende kjørefelt på utvidete veier. Det kan redusere spordannelse i overflaten ved å begrense partiklenes bevegelser i sideretningen, og det forlenger brukstiden ved at sprekker oppstår senere og utvikler seg langsommere – noe som gir kostnadsbesparelser på lang sikt, sammenliknet med tradisjonelle metoder.

Hvordan kan Tensar AX5-GN levere tre funksjoner?

Produktet består av et stivt, triaksialt nett i polypropylen, ferdig bundet til et armeringstekstil for dekker, utført i polypropylen. Nettet kontrollerer belastningene på dekket ved å låse seg sammen med asfaltblandingen på en optimal måte takket være de høyprofilerte ribbene, som gir en strukturell armeringseffekt. Den haksagonale nettstrukturen har ribber i tre retninger, som danner trekantede åpninger. Dette gir nær ensartet stivhet i samme plan 360 grader rundt, noe som gir maksimal armeringseffekt og effektiv sprekkbegrensning i alle retninger.

Bevist funksjon

Tensar AX5-GN mellomlag for asfalt har bevist sin funksjon gjennom både laboratorietesting og bruk i felten. Det finnes studier av konkrete tilfeller, og de viser tydelig hvor effektivt produktet fungerer med tanke på å løse virkelighetens problemer med asfaltdekker.