Tensar® énaksiale (RE) geonett


1 Det første geonettet tilgjengelig på markedet

40 år med produksjon og suksess i prosjekter verden over
Designet for minst120 års forventet levetid
  • Utviklet for armering av jord i murer og skråninger
  • Den mest avanserte geosynteten laget for jordarmering
  • Fremstilt av resiner av polyetylen med høy tetthet (HDPE) i utvalgte kvaliteter
  • Polymerstruktur med høy grad av innretning for å motstå forlengelse (kryp) under langvarig strekkbelastning
  • Motstandsdyktig mot skader ved installasjonen og kjemisk eller biologisk nedbrytning på lang sikt
Oversikt

Tensar énaksiale geonett tåler høye strekkbelastninger påført i én retning (langs rullens lengde). Strukturen med åpne hull låser seg sammen med fyllmaterialet, slik at det blir en overlegen overføring av belastning fra jorden til geonettet. 

Styrken i Tensar RE énaksiale geonett skyldes at man stanser ut hull i, og trekker ut et homogent flak av polymer slik at man får et ensartet, konsistent produkt som ikke krever veving, belegg eller sveising for å bevare produktets integritet. Denne unike prosessen gir overlegen styrke i knutepunktene, noe som gir forbindelse med høy styrke til andre ruller med geonett eller tilstøtende komponenter. 


Produktutvalg

Tensar énaksialt (RE) geonett er tilgjengelige i seks graderinger:  RE510, RE520, RE540, RE560, RE570 og RE580.

TensarSOIL-WHT-(2).png

Design Software for Tensar Uniaxial (RE) Geogrid 

The TensarSoil design program allows the design engineer to produce designs for reinforced soil walls, slopes and bridge abutments.

Be om TensarSoil

Stacked Image 0

Førti år med suksess og kontinuerlig forbedring 

Tensar er oppfinneren av geonett, og Tensar énaksiale geonett var faktisk den første geonettypen som var tilgjengelig på markedet. De har blitt brukt i prosjekter over hele verden i over 40 år, og de har gjennomgått mange forbedringer i løpet av denne tiden, grunnet kontinuerlig utviklingsarbeid. Den siste (fjerde) generasjonen gir enda større styrke per kilo resiner, noe som gir enda bedre byggeøkonomi.

Styrken bak TensarTech-systemene

TTensar har et vidt utvalg av systemer til bruk i bygging av  landkar for broer, støttemurer, bratte skråninger and madrasser til bruk ved fundament for voller, og de fleste av dem bruker Tensar énaksiale geonett til å armere jorden og skape de mekanisk stabiliserte jordlagene (MSE).