Hvorfor fungerer TriAx geonett bedre enn Tensar biaksialt geonett?