Tensar® TriAx® (TX) geonett


Over 500 mill. kvadratmeter installert på verdensbasis
Ytelsestesting på over 2 mill. aksellastekvivalenter


50% besparelse i steinmasselagets tykkelse (inntil)
  • Designet for stabilisering av stein- og jordmasser
  • Avansert slitesterkt materiale for forbedring av veier, jernbane og trafikkerte områder
  • Sekskantet struktur med trekantede åpninger for høy belastningsabsorpsjon og -fordeling
  • Stiv struktur, høy ribbeprofil og sterke knutepunkter for optimal fastlåsing og innesperring av steinmassene

     

Oversikt

Tensar® TriAx® geonett var det første produktet som ble fremstilt spesielt for stabilisering av steinmasser. Det er designet for å gi optimal sammenlåsing og sperring – begge deler kritisk viktige for å kontrollere partikkelbevegelsene – noe som gir et sterkere, stivere steinmasselag med økt evne til lastfordeling og motstand mot deformering. 

TriAx geonett kan brukes til fundamentering av vei, lagene i veidekket og fundamentering for jernbane og andre trafikkerte områder. Ved å ta nettet i bruk kan man redusere mengden steinmasse med opptil 50 %, og derigjennom oppnår man reduksjoner i kostnad, transport, byggetid og utslipp.

 


Produktutvalg

Tensar TriAx geonett er tilgjengelig i syv graderinger:  TX150, TX160, TX170, en TX190L. TX5, TX7- og TX8-graderinger er også tilgjengelige som en komponent for veidekkedesign i full dybde.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design Software for Tensar TriAx

The TensarPave design program allows the design engineer to rapidly produce pavement designs, for both paved and unpaved roads, using Tensar geogrids to stabilise the unbound layers in order to maximise the costs benefits that can be attained by reducing the pavement thickness.

Be om TensarPave

Stacked Image 0

Alle geonett kan fungere. Alle fungerer ikke like godt.

Tensar TriAx er designet spesielt for stabilisering av steinmasser i veier, jernbaner og trafikkerte områder. Det har vært gjenstand for utstrakt forskning, fullskala testing og utprøving i felten. Ut fra datamassen man satt igjen med, er det utviklet designparametere spesielt for TriAx, og disse er tatt inn i Tensars designprogramvare.

Heksagonal struktur med trekantede åpninger 

Geometrien i TriAx-geonettet gir en nær ensartet stivhet gjennom samme plan. Dette har vist seg å gi effektiv fordeling av trafikkbelastningen som virker radielt på det stabiliserte laget. Lasten absorberes med veldig lav belastning på geonettet, noe som fører til redusert deformering av laget.

Optimalisert for sammenlåsing og innesperring

Stabilisering oppnås ved innesperring av steinpartiklene. Effektiv innesperring krever en høy grad av sammenlåsing mellom steinpartiklene og geonettet og sterke knutepunkter i geonettet, samt høy grad av stivhet i samme plan. TriAx geonett er designet for å optimalisere innesperring av partiklene med en kombinasjon av 3D-ribbeprofil, høy styrke i knutepunktene og stiv geometri i samme plan.  

Redusert belastning på undergrunnen

Den forbedrede stivheten og styrken i et mekanisk stabilisert lag med Tensar TriAx geonett øker fordelingen av lasten utover flaten, forbedrer bæreevnen og reduserer belastningen som virker på undergrunnen. Dette reduserer i sin tur deformeringen av undergrunnen, samt spordannelse.  

Økt levetid på dekket 

Levetiden til dekket påvirkes direkte av all deformering av dekkestrukturen. Partikkel-innesperringen med Tensar TriAx reduserer i stor grad den permanente deformeringen, mens den forbedrede stivheten i det mekanisk stabiliserte laget påvirker elastiske deformasjoner som skyldes trafikk. Resultatet er en økning i dekkets levetid – eller eventuelt en mulig reduksjon i tykkelsen på dekket for en viss planlagt levetid.

Relaterte produkter:

Loading...

Det er ingen resultater som samsvarer med søket ditt. Prøv et annet søk, eller Kontakt oss dersom du har ytterligere spørsmål.