Tensar® Basetex® geotextile20 års praktisk bruk i prosjekter
Kvalitetskontrollert
styrke inntil 1200 tilgjengelig 
Designet
for 120 års levetid
  • Geotekstil i polyester med høy styrke til armering
  • Kvalitetskontrollert styrke inntil 1200 kN/m tilgjengelig
  • Holdbart – egnet for prosjekter med inntil 120 års konstruktiv levetid
  • Velprøvd metode for fundamentering av voller
  • Mange prosjekter verden over
Oversikt

I tilfeller der det må bygges voller over bløt jord, eller grunn som kan inneholde underjordiske hull hvor det kan skje innsynkning, kan det bli nødvendig med geosyntetisk armering med høy styrke. Tensars Basetex-serie med geotekstiler med høy styrke er designet for å gi styrken som er nødvendig for å levere stabilitet.

Produktutvalg

Basetex-serien fremstilles ved hjelp av en “weft-insertion”-strikkeprosess, og har kvalitetskontrollert styrke på opptil 1200 kN/m (langsgående retning) og 50 kN/m eller 100 kN/m (tverrgående retning). Bæregarnet er 100 % polyester med høy bruddstyrke og har utmerkede egenskaper når det gjelder kryp og høy stivhet.

Designet for armering med høy styrke  

Basetex fremstilles ved hjelp av en “weft insertion”-strikkeprosess, og de karakteristiske egenskapene gjør at garntrådene holder seg lineære, slik at de innehar maksimal stivhet uten strekkingen man opplever i begynnelsen med vevde garn. Polyester har utmerkede egenskaper når det gjelder kryping og høy stivhet, og den høye molekylvekten til polyestergarnet sikrer at produktene har høy motstandsdyktighet mot miljøpåførte skader i de pH- og temperaturområdene man finner i jord.

Stabilitet i voller  

Ved korrekt installering kan Basetex forbedre en volls stabilitet mot dyptliggende skjærbrudd og kan slik brukes til å redusere eller unngå behovet for å fylle i kontrollert tempo, slik at prosjektet overholder tidsfrist og budsjett.

Lastoverføringsplattformer over pelefundamenter  

Når setning av betydning ikke kan aksepteres i et prosjekt, kan det bli nødvendig å pele vollen, og Basetex kan brukes til å forme en Tensioned Membrane Load Transfer Platform. Dette vil sikre at belastning fra vollen overføres til pelehodene, noe som kan være mindre kostbart og raskere enn å konstruere en flytende plattform i armert betong.  

Bygging av spenn over hull  

Over potensielle hull – som i gruveområder eller der kalksteinsoppløsning kan være et problem – kan Basetex gi et tidlig, sikkert varsel om utvikling av hulrom, eller til og med en permanent løsning.