Geonett

A close-up of Tensar's geogrids with soil placed on top and a construction worker and vheicle in the background

Geonett  

Oversikt over løsninger

Et geonett består av internt forbundne strekkelementer eller ribber i et todimensjonalt nett eller rutenett, og leveres vanligvis på rull. Geonett lages av polymer og klassifiseres som geosyntetiske produkter. Dette er en vid produktklassifisering som omfatter geotekstiler og geomembraner, sammen med andre mindre kategorier.

Tensar geonett fremstilles typisk av fiberorientert høydensitets-polyetylen (HDPE) eller polypropylen (PP) for å oppnå slitestyrke, stivhet og styrke. Knutepunktene mellom ribbene og resten av nettet er formet i ett stykke, noe som gir dem høy styrke og strukturell stabilitet.

Geonett brukes til å løse sivil- og geotekniske ingeniørproblemer i eller på bakken. De gir først og fremst en stabiliserings- eller armeringsfunksjon, som forandrer eller forbedrer egenskapene til jord-, grus- eller steinmasser.

Hvilke funksjoner har et geonett?

Geonett gir hovedsakelig en stabiliserings- eller armeringsfunksjon som forbedrer jordmassers funksjon. De utgjør også et skille mellom jord- steinmasselagene.

Hvordan virker geonett stabiliserende?

Åpningene mellom ribbene gjør at masser kan slå igjennom og låse seg fast til geonettet. Hvis geonettet er stivt nok, ribbeprofilen dyp nok og knutepunktene sterke nok, vil masseelementene bli holdt fast i åpningene og forme et nytt geonett-/steinmassemateriale med økt styrke og motstand mot deformering.

Hvordan fungerer geonett som jordarmering?

Ved bruk til jordarmering må belastning overføres mellom jordmassen og geonettet. De tverrgående ribbene i énaksiale geonett gir en effektiv mekanisme for overføring av belastning ved hjelp av mothold, i stedet for kun ved friksjon. Den høye strekkbelastningen i geonettet bæres av de langsgående ribbene. De må være i stand til å motstå en slik høy belastning i hele strukturens levetid (ofte opptil 120 år), noe som krever slitestyrke og langsiktig styrke og stivhet.

Fritt drenerende sperre som skiller lagene

Testing og erfaring har vist at Tensar geonett støtter separeringsfunksjonen når det brukes steinmasser med korrekt grovhet/fraksjon. Geonett er ikke sårbare for å fylles opp eller tilstoppes, slik man kan oppleve når et geotekstil brukes som separasjonslag.

Grøfting med geonett

Det er helt vanlig praksis å grave gjennom, og slå huller i Tensar geonett for å installere tilførselsrør, kabel m.v. under bakken.