Tensar® toaksiale (SS) geonett

Styrke og
stivhet i2 hovedretninger


40 år, utviklet for over 4 tiår siden

Over500 mill. kvadratmeter installert på verdensbasis
  • Det opprinnelige geonettet for bygging over svake jordlag
  • Oppfunnet av Tensar tidlig på 80-tallet
  • Forløperen til Tensar® TriAx® geonett
Oversikt

Tensar toaksialt geonett er det opprinnelige geonettet for grunnstabilisering. Denne typen geonett, som er oppfunnet av Tensar, revolusjonerte byggeprosessen over svake jordlag da den først ble introdusert for jordstabilisering på 80-tallet.  Siden har Tensar SS geonett blitt brukt til mekanisk grunnstabilisering, med over 500 mill. kvadratmeter installert på verdensbasis. 

De siste årene har det blitt utviklet andre Tensar-geonett som kan tilby enda bedre verdi, i og med reduksjonen i totalkostnadene det medfører å bruke dem i et prosjekt. På bakgrunn av flere tiårs forskning har vi utviklet teknologien vår og skaper nå mer avanserte geonett med lengre levetid og større kostnadsbesparelser. 


Produktutvalg

Toaksiale geonett er tilgjengelige i SS20, SS30, SS40, SSLA30