En kort historikk på Tensar geonett

by Andrew Lees, on november 06, 2023

I 1970-årene skjedde det en revolusjon innen bygging av støttestrukturer og veier, da Tensar oppfant polymeriske geonett.

Hovedfunksjonen til geonett er mekanisk stabilisering av granulære materialer, armering av jordskråninger og støttemurer, å gi trygg fremkommelighet over myk grunn, redusere tykkelsen på overflatens bærelag og øke grunnens bæreevne under vei og jernbane.

Dr. Brian Mercer: Geonettets far

Dr. Brian Mercer oppfant geonettet og patenterte Netlon-prosessen, der smeltet plast ekstruderes til nett, i stedet for å veve polymerfibre, i 1950-årene. De ble populære innen mange typer industri, deriblant byggeteknikk.

Brian-Mercer
Brian Mercer viser Netlons egenskaper til Salvador Dali.
 

Mercer så at geonett hadde potensiale for mer utstrakt bruk innen byggteknikk dersom han kunne gjøre dem sterkere og mer robuste, og begynte med å utvikle en metode for å kunne levere disse forbedringene.

Utholdenheten betalte seg, i og med oppfinnelsen av den revolusjonerende “Tensarprosessen” i 1978. Her ble nettet strukket slik at polymerens lange kjedemolekyler ble optimalt arrangert i ribbene og i knutepunktene. Dette økte styrken og holdbarheten.

Tensar geonett viser sin verdi ved første gangs bruk

Tensar geonett ble første gang utprøvet i 1980, i byggingen av en midlertidig støttemur som støttet et togspor ved Newmarket Silkstone Colliery, Yorkshire. Énaksialt geonett ble brukt til å armere steinrester fra gruvedrift og på den måten stabilisere vollene, mens toaksialt geonett stabiliserte bærelaget under.


Silkstone-colliery-tensar
Tensar geonett ble først prøvd i bruk ved Silkstone Colliery, Yorkshire i 1980.
 

Metoden slo alle forventninger; det skjedde ingen merkbar setning på tre år, selv om opptil 300 tonn avfall passerte på skinnene hver time. Fascinasjonen over hva man kan oppnå med “litt plastikk” førte også til at BBC omtalte Tensars geonett i programmet “Tomorrow’s World”, som du kan se her.

Pågående suksess og utvikling

Siden har Tensars geonett blitt brukt i tusenvis av prosjekter verden over ved bygging av jordarmeringsstrukturer med opptil 120 års forventet levetid og til å bære veier, jernbane og trafikkerte områder – og har gitt store besparelser i tid og penger, målt mot alternative metoder.

Geonettene utvikler seg videre, og et heksagonalt nett, TriAx, ble lansert i 2007. Ved veibygging vil bærelag som er stabiliserte med TriAx gi høyt presterende veidekker som er betydelig tynnere, varer lenger, forbruker mindre av materialer og gjør det mulig å bruke fyllmasse av lav kvalitet som er utvunnet på stedet, noe som sterkt reduserer miljøpåvirkningen.

Tensar InterAx geonett

Tensar InterAx geonett er den nyeste og mest avanserte formen for geosyntetisk stabilisering på markedet. Den optimaliserte geometrien gir bedre verdi og høyere kostnadsbesparelser enn alle tidligere Tensar-geonett, og den granulære fyllmassen blir mer effektivt holdt på plass og skaper et mer effektivt stabilisert lag. Den kan brukes med et bredere spekter av bærelagstyper og -graderinger med større rom for forskjellige typer kvalitet, noe som gir økt fleksibilitet.

Tensar InterAx geonett er de best presterende stabiliserings-geonettene Tensar har utviklet.
 

Vår satsing på forskning og utvikling

Vi har et renommé som et innovativt selskap internasjonalt, noe som er bygd på vår satsing på forskning og utvikling de siste 35 årene. Vi har investert betydelige pengesummer på forskningsprosjekter rundt i verden, og blant partnerne våre er University of Nottingham, University of Minnesota, Czech Technical University, Praha, UK Transport Research Laboratory og US Corps of Engineers.

US Corps
US Corps of Engineers har gjennomført et stort antall prøveprosjekter i fullskala med Tensar geonett i veidekker.

Tensar geonett: En revolusjonerende oppfinnelse

Mercer, som ble tildelt Royal Academy of Engineerings MacRobert Award for innovasjon i 1984, var overbevist om at Tensar kom til å bli revolusjonerende. Nesten 20 år etter hans død har forutsigelsen vist seg riktig: I 2013 ble Tensar utnevnt til en av de fremste britiske oppfinnelsene i det 20. århundret, sammen med oppfinnelser som Alan Turings Universal Machine.

Arven etter Mercer har definitivt kommet for å bli. Geonett kommer til å fortsette å “gjøre det umulige mulig”, og bidra til å levere infrastruktur som kan møte det 21. århundre og videre inn i fremtiden.

Tensar geonett: Et bredt spekter av bruksområder

De innovative og høyt presterende geonett- og geotekstil-produktene våre er alternativer til tradisjonelle metoder. De har kommet tusener av prosjekter til gode verden over, fra infrastruktur innen vei, bane og lufthavn til bolighus, forretningsbygg, avfall og fylling og forsyningsnett og energi.

Fujirah Walls
TensarTech TW1-systemet ble brukt til å bygge opptil 60 m høye støttevegger av armert jord til Fujarah-motorveien som går fra Dubai til Al Fujairah, UAE.
 

Med ekspertteamet vårt innen tekniske tjenester og et internasjonalt nettverk av distribusjonspartnere leverer vi også profesjonell støtte og upartisk rådgivning til prosjekter, fra produktvalg og ingeniørmessig design til veiledning på byggeplassen under arbeidet.