Jernbane

A railway track going into a railway tunnel

Jernbane

Hjelper jernbanemyndigheter med å strekke budsjettene lenger   

Jernbanemyndigheter verden over har en enorm oppgave med hensyn til bygging og vedlikehold av jerbanenettverkene som frakter passasjerer og gods over land og kontinenter. Jernbaneingeiniører som designer ny jernbane søker å levere sikrere, bedre, mer holdbar jernbane mer økonomisk, mer bærekraftig og med bedre tåleevne med hensyn til klimaendringer. De som har ansvar for å vedlikeholde eksisterende jernbanenett, opplever et voksende gap mellom behovene som følger med et nettverk i forfall og pressede vedlikeholdsbudsjetter.

Nå som materialkostnadene stiger hele tiden og jernbanemyndighetene stadig må ta ansvar på nye områder – hvordan kan de henge med?  Tensar hjelper jernbanemyndigheter med å strekke budsjettene for underbygning, jordarbeid og brukonstruksjoner lenger, ved å bruke vår velprøvde teknologi – støttet av Tensars ekspertise og programvare. 

Image of Landskapskonstruksjon og bruer

Landskapskonstruksjon og bruer

Nesten alle jernbaneprosjekter omfatter bygging av støttemurer, hevet veilinje, landkar for bruer og andre strukturer. Tensar har et utvalg TensarTech-jordstøttesystemer for støttemurer, bratte voller og landkar for bruer. Disse løsningene gir svært betydelige kostnadsbesparelser og planleggingsmessige fordeler i forhold til andre byggemetoder. De gjør det også mulig å bruke resirkulerte materialer, eller materialer utvunnet på stedet, slik at kostnadene holdes nede og den lokale påvirkningen blir så liten som mulig.

Tensar har også innvovative løsninger for bygging av vollfundamenter på svak grunn. Disse kan være raskere å bygge, tar opp mindre areal og gir kontrollert setning.

Image of Vedlikehold av underbygningen

Vedlikehold av underbygningen

Et effektivt jernbanenett må ha god hastighetsgradering og minimalt med forstyrrelser i driften ved større vedlikeholdsarbeider. Kvaliteten og holdbarheten på underbygningen er avgjørende viktig, både for hvilke hastigheter det trygt kan kjøres med og for å minimere avvik i driften som følge av vedlikehold.

Ved legging av ny skinnegang, og ved utbedring av gammel skinnegang, kan bæreevnen og stivheten til underbygningen forbedres ved å innlemme Tensar stabiliserings-geonett i det nedre ballastlaget. På spor med ballast kan tidsintervallene mellom nødvendige vedlikeholdsinngrep i form av pakking økes vesentlig ved å innlemme Tensar geonett i bunnen av ballastlaget. Nedbryting av ballasten og setning av sporene reduseres, slik at sporet beholder hastighetsegenskapene og vedlikeholdssyklusene forlenges.

Image of Skinnegang

Skinnegang

Hva om du kunne designe en underbygning som fungerer bedre, på en mer bærekraftig måte og med større tåleevne – uten at kostnaden øker? Hva om du kunne forlenge levetiden til underbygningen, eller oppnå en kraftig forlengelse av intervallene mellom hvert tilfelle av rutinemessig vedlikehold?

Skinnegangen er hovedfokuset for en jernbane, men den hviler på store konstruksjoner av masser, voller og bruer. Bygningsingeniører og geoteknikere som bygger infrastruktur til jernbane har det samme presset på seg: å levere mer, for mindre. De prøver også å designe mer økonomisk, mer bærekraftig og med større tåleevne. Målet er å bygge jernbanevoller med redusert fotavtrykk, raskere og med reduserte karbonutslipp, eller å bygge jernbanebru eller brubaner med landkar som hviler direkte på rimeligere fundamenter av armert jord der det brukes resirkulerte masser. Tensar har velprøvde, innovative løsninger for underbygning, landskapsforming og bruer – støttet av Tensar-ekspertise og programvare.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

Stacked Image 0