Støttesystemer for fundamenter og voller

An ariel shot of three construction vehicles installing the TensarTech Stratum Cellular Foundation Mattress System

Støttesystemer for fundamenter og voller

Oversikt over løsninger

Når du står overfor svake eller variable jordforhold, kan det være være teknisk utfordrende og kostbart å bygge voller eller hevede fyllinger. Tensar har et utvalg løsninger for armering av fundamenter til voller som skaper stive strukturer som fordeler belastningen mer jevnt over områdene med svak jord og styrker vollen slik at den ikke gir etter. Disse systemene reduserer ujevne setninger og reduserer fyllingsvolumet. De kan gjøre det mulig å bygge i kun ett trinn, noe som gjør byggeprogrammet betydelig kortere.