Produkter for armering av asfalt

Two construction workers using a construction vehicle to install an asphalt interlayer

Asfaltarmering

Oversikt over løsninger

Sprekkdannelse i asfaltlaget reduserer stivheten i dekket og gjør at vann kan trenge inn, svekker fundamentlaget og undergrunnen og fører både til ytterligere forringelse og permanent tap av styrke. Konvensjonelle rehabiliteringstiltak innebærer å legge et toppdekke av asfalt oppå den eksisterende overflaten eller etter første planering av det øvre asfaltlaget - slip ned og fyll. Dette kan øke levetiden noe, men man oppnår bare å utsette sprekkdannelsen noe, og sprekkene kommer snart tilbake. Bruker du denne fremgangsmåten, vil du kjempe en konstant vedlikeholdskamp mot dekket som det er umulig å vinne.

Når du installerer et asfaltmellomlag, vil du imidlertid se en drastisk bedring i bærelagets funksjon, og kostnaden per kilometer/år blir betydelig redusert. Tensar tilbyr en familie av mellomlagsprodukter for asfalt som kan hjelpe, og teamet vårt står klart til å støtte deg i ditt valg av det som passer best til prosjektet ditt.

 

Hvorfor oppstår sprekkene?

Sprekkdannelser kan vokse ut fra eksisterende sprekker eller skjøter i undergrunnen (refleksjonssprekker) eller utløses av termiske bevegelser i undergrunnen eller utvidelse og krymping i underliggende jordlag. Ved for sterk bøyning av fortauet under trafikkbelastning kan man også få utmattingssprekker i asfalten.

Hvordan hjelper et mellomlagsprodukt for asfalt?

Mellomlagsprodukter for asfalt kan gi en sperre mot fuktinntrengning og også gi armeringseffekt og avlaste spenninger slik at man kontrollerer sprekkdannelse i asfaltoverflaten. Mellomlagsprodukter for asfalt med armeringseffekt kan også forlenge levetiden på dekket ved å forsinke dannelse og spredning av utmattingssprekker.

Hvilke funksjoner har mellomlaget?

Mellomlag kan gi:

  • En sperre – som hindrer inntrengning av fukt
  • Stressavlastning  – for å muliggjøre noe bevegelse mellom lagene og slik avhjelpe økende spenninger
  • Armering  – for å oppnå strekkfasthet og stivhet i et asfaltmellomlag

Hvilke typer mellomlag til asfalt finnes?

Det finnes forskjellige typer mellomlag som fyller én eller flere av de mulige mellomlagsfunksjonene. 

  • Tekstiler for armering av dekke er designet for å absorbere bitumen fra installasjonsprosessen og fylle sperre- og spenningsavlastningsfunksjoner. Det finnes forskjellige typer tekstiler. Den vanligste er laget av ikke-vevd polypropylengarn.

  • Mellomlag av nett-type har åpne huller som gjør at overlaget kan binde seg til underlaget. Nettstrukturen er typisk vevd glassfiber med belegg.

  • Strukturnett-typene har en høyere ribbeprofil, slik at det blir noe låseeffekt mellom overdekket og rutenettet. Nettet er typisk en polypropylen-struktur med integrerte knutepunkter.

  • Mellomlag i kompositt kombinerer et tekstil for dekkearmering med et nett eller strukturnett, slik at en dekker flere funksjoner.

Hva er Tensar asfaltmellomlag?

Tensar tilbyr et utvalg geonett til asfaltmellomlag og kompositter som er designet for å samhandle med det bitumenbundne laget. Disse produktene øker strekkstivheten, begrenser belastninger og reduserer sprekkutvikling og sprekkstørrelse. Komposittmellomlag består av et geonett bundet til et tekstil, og sammen gir de en armeringseffekt og fungerer som et belasningsabsorberende membranmellomlag (SAMI) og en sperre mot fukt.