Tensar® AR-GN

25 år med suksess i konkrete prosjekter
2 -lags mellomlagsprodukt i kompositt
3 funksjoner: armering, spenningsavlastning og beskyttelse mot vanninntrengning
  • Ett blant Tensars utvalg av mellomlagsprodukter for asfalt – som tilbyr de rette produktene for spesifikke problemer
  • AR-GN fyller tre funksjoner: armering (overføring av vekt), stressavlastning og sperre mellom lagene (vanntetting)
  • Kontrollerer sprekkdannelse i asfalt og forlenger levetiden til dekket
Oversikt

Tensar AR-GN er et kompositt-mellomlagsprodukt for asfalt som består av et stivt, høyprofilert nett termisk bundet til et stoff som sammen gir de tredoble mellomlagsfunksjonene armering, stressabsorpsjon (SAMI) og mellomlagssperrer (vanntetting) når det gjennomtrekkes med bitumen under installasjonen.

Reinforcement

Tensar AG-GN installeres typisk under asfaltens bindlag eller asfaltbærelaget, og mellomlagets høyprofilerte nett låses mekanisk sammen med asfaltlagene, slik at man får en armering som begrenser asfaltmassens bevegelser i sideretning.

Fordelene ved AR-GN

AR-GN kontrollerer dannelse av refleksjonssprekker og reduserer sprekker utløst av ujevn setning mellom nye og eksisterende kjørebaner på utvidete veier og reduserer spordannelse i overflaten ved å begrense bevegelse av partiklene i sideretningen. Ytterligere fordeler er bl.a. at levetiden forlenges ved at sprekkdannelse utsettes og utvikler seg langsommere – noe som gir kostnadsbesparelser på lang sikt, sammenlignet med tradisjonelle metoder – og en reduksjon på opptil en tredjedel i tykkelsen på dekket.

Hvordan kan Tensar AG-GN levere tre funksjoner?

Produktet består av et stivt, nett i polypropylen, ferdig bundet til et armeringstekstil for dekker, utført i polypropylen. Nettet kontrollerer belastningene på dekket ved å låse seg sammen med asfaltblandingen på en optimal måte takket være de høyprofilerte ribbene, som gir en strukturell armeringseffekt. Tekstilet letter installasjonen, og sammen med bitumen absorbert fra bindemiddelet skaper det en avlastningseffekt (stressabsorberende mebran-mellomlag – SAMI) og sperre mellom lagene som hindrer inntrengning av fukt og oksygen. Produktfunksjonene forsterkning, spenningsavlastning og mellomlagssperre er som definert i EN 15381.

Bevist funksjon

Vi har bevist at Tensar AR asfalt-mellomlagsprodukter for armering fungerer gjennom både laboratorietester og over 25 års erfaring i felten. Det finnes flere tilgjengelige case-studier som fremhever hvordan produktene brukes til å løse asfaltproblemer.