Stabilisering av undergrunnen

A Hamm roller compacting soil over a Tensar geogrid

Stabilisering av undergrunnen

Løs problemet med bløt jord

All bygging av infrastruktur over bakken begynner i bunnen av gravehullet, og under dette ligger undergrunnen – de eksisterende jordlagene. Egenskapene til disse lagene vil bestemme hvilken type fundament som trengs til strukturene. Arbeid på svak eller variabel grunn medfører vanligvis betydelige utfordringer for byggearbeidet. Men Tensars teknologi og kunnskaper om grunnstabilisering forbedrer ikke bare funksjonen; det er bevist at den også reduserer kostnadene og miljøpåvirkningen ved utbedring av undergrunnen.  

Tensar-tilnærmingen er å konstruere et mekanisk stabilisert lag som beskytter undergrunnen under byggingen og forbedrer bæreevnen for bedre støtte av strukturen over. Sammenlignet med tradisjonelle forsterkningslag eller bærelag kan Tensars løsning for stabilisering av undergrunnen redusere bærelagvolumet med opptil 50 %.  The Tensar approach is to construct a mechanically stabilise layer to protect the subgrade during construction and improve bearing capacity to support the structure above. Compared to traditional capping layer or subbase designs, the Tensar subgrade stabilisation solution can reduce aggregate volumes by up to 50% 


Image of Fordelene

Fordelene


Redusert lagtykkelse: forsterknings- og bærelag kan reduseres med opptil 50 % uten tap av funksjon, noe som gir innsparinger på materialer og graving.

Reduksjon av karbonutslippene i byggeperioden: opptil 50 %.

Økt levetid: et mekanisk stabilisert lag med Tensar geonett kan forlenge levetiden til veier uten fast dekke med en faktor på tre eller mer; vedlikeholdskostnadene på lang sikt reduseres med inntil 50 %.

Økt bæreevne: lastsprednings-kapasiteten til et mekanisk stabilisert lag med Tensar geonett kan øke bæreevnen til arbeidsplattformer for tungt utstyr som f.eks. kraner og pelerigger.

Kontroll av ujevn setning: over svært variable grunnforhold kan jordstabilisering med Tensar geonett bidra til å jevne ut variabel bærekapasitet fra jordlagene i fundamentet.

Forsterkning av svake fyllinger: Tensar geonett muliggjør sikker påfylling og installasjon av dekklag med jord ved forsterkning over slamlaguner og fyllinger for industriavfall.

Bygging over hulrom: man kan bygge en avstivet, flytende plattform, ved hjelp av Tensar geonett, som spenn over underliggende hulrom som kan utvikle seg i f.eks. gruveområder eller områder hvor det er fare for oppløsning i massene. Denne kortsiktige bruken vil fremheve dannelsen av hulrom før de utbedres permanent.

 

 

Image of Hvordan Tensar kan hjelpe

Hvordan Tensar kan hjelpe

I mer enn 30 år har Tensars innovative løsninger for grunnstabilisering vist seg ideelle for mange typer byggeprosjekter og forbedringsprosjekter for undergrunn, inkludert veier med og uten fast dekke, parkeringsplasser, flyplasser, dekker beregnet på tung belastning (som containerhavner) og arbeidsplattformer. Et komplett utvalg av casestudier og brosjyrer er tilgjengelig.

Vi tilbyr også full teknisk støtte, inkludert ekspertråd, spesifikasjoner, tegninger, sertifiserte design og detaljer om prissetting, og vi kjører jevnlig gratis workshops om grunnstabilisering i mange land gjennom hele året. For å finne ut mer eller kontakt oss her.

 

Image of Tensar design og programvare

Tensar design og programvare


Tensar har utviklet unike designmetoder og programvare for å gjøre det mulig å realisere fordelene ved Tensars mekanisk stabiliserte lag. Tensars designmetoder og-løsninger for stabilisering av undergrunn er basert på fullskala trafikktesting og mange års erfaring på anleggene, og de er i bruk over hele verden.

 

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

Stacked Image 0