Fleksible dekker

Aerial shot of a road

Fleksible dekker

Hva er et fleksibelt dekke?

Fleksible dekker reflekterer enhver deformering av undergrunnen. De har typisk en overflate av bitumenmateriale, som ligger over ett eller flere lag ubundet granulært materiale på en tilrettelagt undergrunn.  Dekkelagene fordeler belastningen fra dekkene på et videre område av undergrunnens overflate, slik at den beskyttes mot deformering. Dannelse av groper i undergrunnen reflekteres i veioverflaten, noe som påvirker kvaliteten på kjøreegenskapene, sikkerheten og dekkets levetid.   

Bitumenlaget gir også en jevn, sikker, slitesterk veioverflate til gode for brukerne, og det hindrer at vann trenger inn i overflaten, noe som ville ført til svekkelse av undergrunnen og en reduksjon i levetiden til dekket.  

 
Image of Forbedre levetiden til fleksible dekker

Forbedre levetiden til fleksible dekker med Tensar geonett

Ved å bruke ett eller flere lag Tensar geonett i de ubundne lagene i et fleksibelt dekke, kan den forventede levetiden økes. Eventuelt kan man redusere tykkelsen for en gitt forventet levetid, slik at kostnaden over hele levetiden til dekket reduseres. 

Image of Stabilisering over svake jordlag i undergrunnen

Stabilisering over svake jordlag i undergrunnen

Bygging over svake eller variable jordlag i undergrunnen kan føre til alvorlige problemer. Atkomsten kan være vanskelig, og det kan være utfordrende å få lagt og komprimert de første lagene med bærelag eller forsterkningslag som utgjør fundamentet for dekket. Ved å bygge inn et Tensar stabiliserings-geonett på undergrunnens overflate får man enklere plassering og omprimering. Tykkelsen på fundamentlagene kan reduseres med opptil 50% på grunn av den forbedrede bæreevnen til det mekanisk stabiliserte laget.

Image of Kontroller sprekkdannelse og forleng levetiden til dekket

Kontroller sprekkdannelse og forleng levetiden til dekket

Bitumenbundne materialer er utsatt for sprekkdannelse på grunn av utmatting eller, når det er lagt et nytt lag dekke over det gamle, på grunn av refleksjon oppover fra eksisterende sprekker i lagene under. Det er mulig å utsette sprekkdannelse, og forsinke spredningen av sprekkene, ved å legge inn et Tensar asfaltmellomlag før det nye laget påføres – noe som øker levetiden til dekkelagene.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

Stacked Image 0