Fornybare ressurser

market-renewables-580-580

Fornybare ressurser

Støtte til bygging for en bærekraftig fremtid  

Det økende globale fokuset på fornybare energikilder har gjort utvikling av infrastruktur for utnytting av vind-, sol- og annen fornybar energi til et vekstmarked. Disse anleggene ligger ofte langt borte fra det eksisterende veinettet og i øde områder der atkomsten er vanskelig.  Grunnforholdene er ofte vanskelige – torvmyrer på vindparkanlegg i myrlendte områder, myke havsedimenter under vindparker offshore, eller dårlig drenerte, tidligere jordbuksområder der solenergianlegg plasseres. Og for å gjøre det vanskeligere er det ved noen fornybarprosjekter, som vindparker, nødvendig med atkomstveier og byggeplattformer som kan tåle ekstremt høy kranbelastning. 

Tensar kan hjelpe eiere, ingeniører og entreprenører med å spare penger og tid på bygging av atkomstveier, monteringsområder, kranplattformer og andre nøkkelstrukturer for prosjekter innen fornybar energi. Våre velprøvde løsninger er brukt innen vindpark, landbaserte støttearealer, solenergianlegg og mer til.  

Image of Stabilisering av undergrunnen

Stabilisering av undergrunnen

Myke jordtyper og dårlige forhold på anleggsstedet er forhold som typisk kjennetegner stedene som er tilgjengelige for prosjekter innen fornybar energi. Gjentatt trafikk over disse jordtypene med svak undergrunn fører raskt til spordannelse, noe som betyr stadige vedlikeholdsproblemer, tapt arbeidstid på prosjektet og bortkastede penger.

Heldigvis finnes Tensar geonett – en jordstabiliseringsløsning som beviselig fungerer, og er mer kostnadseffektiv å bygge med enn andre metoder. Reduksjonen i bruk av masse til bærelag kan alene bety en besparelse på mer enn 50 % på byggearbeidet. Det forbedrer også funksjonen til anleggstedet, reduserer fremtidige vedlikeholdskostnader, påvirker ikke hydrologien på stedet og minimerer miljøbelastningen, noe som gjør at det utgjør et grønnere alternativ til kjemisk stabilisering.

Image of Atkomstveier og arbeidsplattformer

Atkomstveier og arbeidsplattformer

Prosjekter innen fornybar energi kan ikke gjennomføres uten atkomstveier og arbeidsplattformer som kan tåle gjennomkjøring, lagring og montering av tungt utstyr og deler. Prosjektene må ofte bygges på myk jordgrunn av variabel kvalitet. Jevne, ryddige, problemfrie atkomstveier legger til rette for problemfri bygging. En svak undergrunn er den største utfordringen når det gjelder funksjon ved atkomstveier og ved områder uten fast dekke.

Med Tensar geonett kan du fortsette utbyggingen over de svakeste grunntyper, samtidig som du reduserer tykkelsesbehovet for bærelaget som trengs for å konstruere en solid atkomstvei eller plattform, noe som betyr innsparinger på kostnader og byggetid.

Image of Områder for bruk av kran

Områder for bruk av kran

Sikkerheten er avgjørende når mobile kraner skal flyttes, monteres og brukes på byggeplasser. En sikker arbeidsplattform – jevn, ryddig og fri for spordannelse – er essensielt, spesielt på svakt og variabelt underlag.

Tensar har løsninger for bygging av sikre atkomstplattformer for kran over svake grunntyper. Disse består av enten et mekanisk stabilisert fundamentlag med flere lag Tensar geonett, eller en TensarTech-cellebasert fundamentmadrass som gir en stiv, sterk plattform.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

Stacked Image 0