Veier uten fast dekkeTwo construction vehicles and construction workers constructing a unsurfaced road using Tensar's geogrids

Veier uten fast dekke

Intet veidekke betyr ikke intet design

Veier uten fast dekke kan være permanente eller midlertidige. For eksempel er anleggsveier og stikkveier til eiendommer vanligvis uten fast dekke og beregnet for å ha en relativt kort levetid. Men det finnes et mye større nettverk av permanente veier uten fast dekke.  I mange deler av verden, inkludert mange høyt utviklede land, er de fleste veiforbindelser mellom landeveier/motorveier og de fleste veiene mellom landlige strøk og bysentra uten fast dekke. De består av ett eller flere lag med ubundet materiale som beskytter undergrunnen, fordeler belastningen fra hjulene og gir en overflate kjøretøyer kan ferdes trygt på.   

Alle veier, midlertidige og permanente, bør utformes slik at de får den nødvendige levetiden, basert på trafikkbelastning og kvalitet på kjøreegenskapene, med den mest økonomiske bruken av materialer og energi som er mulig. Økonomisk design bør også levere minimale karbonutslipp og lavest kostnader over veiens levetid.


Image of Beskytte undergrunnen under bygging

Beskytte undergrunnen under bygging

Under byggingen må jordlagene i undergrunnen beskyttes mot gropdannelse og deformering som kan føre til at jorden svekkes. I tillegg må det være en jevn flate med kryssfall, slik at en tilrettelegger for drenering eller inntrengning av vann fra overflaten. Gropdannelse i lagene gjør at vann blir liggende i veistrukturen og fører til at undergrunnen blir mykere, og veien svikter unødvendig tidlig.

Etter byggingen må undergrunnen beskyttes mot høy trafikkbelastning som kan føre til deformering av undergrunnen og spordannelse i overflaten, noe som gjør veien ubrukelig.

Image of Få mer for mindre

Få mer for mindre

Ved å styrke de ubundne lagene vil man redusere belastningen på undergrunnen, noe som gjør det mulig å redusere tykkelsen på veien uten at funksjonen blir dårligere. Styrkingen kan gjøres ganske enkelt, ved å stabilisere de ubundne lagene mekanisk med Tensar geonett.

Image of Mekanisk stabilisering av de ubundne lagene

Mekanisk stabilisering av de ubundne lagene

Tensar geonett er designet for å låse seg sammen med steinmassene i bærelaget og holde dem på plass og skape et mekanisk stabilisert lag (MSL) som kontrollerer bevegelser i partiklene både vertikalt og i horisontalplanet. MSL fordeler belastningen jevnt, noe som reduserer belastningen på undergrunnen - øker bæreevnen og sikrer stabilitet og ytelse på lengre sikt.  Reduksjoner på opptil 50 % i tykkelse er mulig, samtidig som man beholder levetiden.

Image of Mindre materiale, mindre karbon - mindre kostnad

Mindre materiale, mindre karbon - mindre kostnad

Reduksjon av tykkelsen på de ubundne lagene gir direkte besparelser i kostnader for importerte materialer, og man får tilleggsfordelene reduserte transport- og energikostnader, lavere karbonutslipp og raskere bygging.

TensarPAVE-WHT-(4).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene for å maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Send en forespørsel om TensarPave

Stacked Image 0