Oppdrag, visjon og verdier

VÅR VISJON: å være verdensledende på pålitelige, innovative løsninger som styrker og stabiliserer jordens overflate, noe som gjør vår verden til et tryggere og mer bærekraftig sted for kommende generasjoner.

VÅRT OPPDRAG: er å være kundens foretrukne og pålitelige partner med egenutviklede og velprøvde løsninger levert under et globalt merkenavn og hjelpe kunden med å få virksomheten til å vokse ved å møte kritiske behov for:

 • Raskere bygging
 • Reduserte kostnader ved selve byggingen
 • Økt ytelse og levetid på strukturene
 • Optimalisert livssykluskostnad
 • Bærekraftige løsninger


VERDIENE VÅRE er:

 1. Helsen og sikkerheten til våre ansatte og miljøet vårt er de viktigste forpliktelsene vi har, og det er alles jobb i Tensar.
 2. Integritet er det viktigste av alt – vi gjør det vi sier vi skal gjøre, på en ærlig og etisk måte.
 3. Teamarbeid og mangfold er motoren i lidenskapen og virket vårt; folk blir verdsatt og kontinuerlig utvikling forventes; vi behandler alle rettferdig, og meninger blir respektert.
 4. Ansvarlighet og faktabaserte beslutninger er grunnleggende for vår prestasjonskultur. Vi jobber på tvers av landegrensene for å oppnå resultater raskere.
 5. Den stadige innovasjonen skyldes at vi ønsker nye ideer velkommen, og all aktivitet er basert på en filosofi om å oppdage svakheter tidlig som basis for sunn drift, og å lære av slike hendelser.
 6. Vi tenker på en kundesentrert måte, og kundesentrerte løsninger er drivkraften bak vår felles suksess.