Bratte armerte skråninger

An example of the TensarTech GreenSlope System installed

Bratte armerte skråninger

Det naturlige valget til bygging av bratte skråninger 

Bruk av jordstøttemurer eller skråninger med kunstig økt vinkel er sentralt når man har skråninger der man må ha en så stor utbyggbar andel som mulig, eller der det finnes bråe endringer i nivået. Dersom tilgjengelig plass gjør at det ikke er nødvendig å bygge vertikale vegger, kan man bygge til betydelig lavere kostnad ved å velge det “grønne” alternativet bratte, armerte skråninger innebærer.

Tensar spesialiserer seg på systemer for  armert jord eller mekanisk stabilisert jord (MSE).  Skråninger med vinkel på opptil 70° kan stabiliseres ved å bygge med Tensar geonett for armering, som legges lagvis, horisontalt bakover fra skråningsoverflaten. Styrken og lengden på geonettene, samt avstanden mellom dem, vil avhenge av skråningsvinkelen, fyllmaterialets egenskaper og eventuell ekstra belastning. Tensars designprogramvare, TensarSoil, gjør det mulig å optimalisere designet opp mot prosjektets behov.


Image of Skråninger med opptil 45° vinkel

Skråninger med opptil 45° vinkel

Skråninger med vinkel på opptil 45° kan stabiliseres ved å bygge med Tensar geonett for armering, som legges lagvis, horisontalt bakover fra skråningsoverflaten. Styrken og lengden på geonettene, samt avstanden mellom dem, vil avhenge av skråningsvinkelen, fyllmaterialets egenskaper og eventuell ekstra belastning. Det er normalt ikke behov for noen strukturelle komponenter i overflateplanet, slik at det er mulig å finjustere vinkelen til ønsket versjon. I noen tilfeller kan man legge inn en matte for erosjonsbeskyttelse, før man sår eller planter for å få vegetasjon.

Skråningssystemet TensarTech Natural Green er raskt og enkelt å installere. Det krever ingen spesialistferdigheter. Ved å legge inn topplagsoner bak fasadestrukturen i designet er det mulig å skape en “grønn” fasade med utvalgte planter som passer til de lokale forholdene, slik at man skaper en fullstendig bevokst fasade.

Image of Skråninger med opptil 70° vinkel

Skråninger med opptil 70° vinkel

Brattere hellinger, med en fasadevinkel på opptil 70°, krever støtte i fasaden samt intern stabilisering. TensarTech GreenSlope-systemet benytter geonett for jordarmering, godt forbundet med systemspesifikke fasadekomponenter i sveiset stålnett. Som fullt integrert system er TensaTech GreenSlope-konstruksjoner enkle å installere, og den modulære utformingen til TensarTech GreenSlope-systemene gjør det mulig å bygge raskt uten spesialistferdigheter, i de fleste tilfeller uten behov for tungt løfteutstyr eller ekstern forskaling/oppstøtting.

Det vide basen til den stabiliserte jordblokken betyr at vekttrykket er lavt, og det er ofte unødvendig å bruke fundamenter, noe som gir betydelige kostnadsbesparelser på opptil 70 % sammenlignet med støttemurer i betong. Kostnadene kan reduseres ytterligere ved bruk av lokalt tilgjengelige materialer til fyllingen, inkludert materialer som er utvunnet på stedet, eller resirkulerte.

Image of Fordelene

Fordelene ved TensarTech-skråningssystemene  

TensarTech Earth Retaining Systems gir langsiktig, velprøvd designstabilitet, med en forventet levetid på opptil 120 år. Den enkle byggeprosessen reduserer kostnadene og byggetiden, gjør det mulig å bruke materialer utvunnet fra stedet som fyllmasse og gir reduserte krav til fundament – i noen tilfeller er det ikke nødvendig med fundament i det hele tatt.

De gir estetisk tiltalende, «grønne» overflatealternativer ved hjelp av valgt beplantning tilpasset lokale forhold, og gjør det enkelt å forme kompleks eller kurvet geometri.

I tillegg er det verken behov for kranløft eller midlertidig forskaling/oppstøtting ved installasjon av de fleste av systemene, og de har høy motstandsdyktighet mot dynamisk og seismisk belastning. TensarTechs lettinnstallerte systemer for skråningsarmering benytter en kombinasjon av geonett for jordarmering, godt forbundet med fasadekomponenter. Bruk av Tensars svært holdbare geonettarmering reduserer kostnadene ved å bruke utgravde masser til fylling - inkludert kohesiv jord, resirkulerte materialer og materialer utvunnet på stedet.

TensarSOIL-WHT-(2).png

Design i forvissning om et godt resultat, fra hvor som helst.

Designprogrammet TensarSoil gjør det mulig for designingeniøren å produsere design for murer med armert jord, skråninger og landkar til bruer.

Send en forespørsel om TensarSoil

Stacked Image 0