TensarSoil®-programvare

TensarSoil®-programvare


Designprogrammet TensarSoil gjør det mulig for designingeniøren å produsere design for murer med armert jord, skråninger og landkar til bruer.

Ved å bruke designprogrammene som tilbys av Tensar, kan designingeniøren spare verdifull tid ved å generere design internt. For å hjelpe designingeniøren med denne prosessen, er Tensar Design and Technical Support team tilgjengelig for å gi råd og tilby en tjeneste med kontroll av ditt design.

TensarSoil-programvaren lar deg designe

Tensars designmetoder kan brukes til både midlertidige og permanente arbeider.

                    


Murer med armert jord
Armerte skråninger
Landkar til bruer

Be om TensarSoil