TensarPave®-programvare

TensarPave®-programvare


Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene og maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Ved å bruke designprogrammene som tilbys av Tensar, kan designingeniøren spare verdifull tid ved å generere design internt. For å hjelpe designingeniøren med denne prosessen, er Tensar Design and Technical Support team tilgjengelig for å gi råd og tilby en tjeneste med kontroll av ditt design.

TensarPave Software lar deg designe

Tensars designmetoder kan brukes til både midlertidige og permanente arbeider.

                    


Veier med fast dekke
Veier uten fast dekke
Arbeidsplattformer

Be om TensarPave