TensarPave®-programvare

TensarPave®-programvare


Designprogrammet TensarPave gjør det mulig for designingeniøren å raskt produsere design av dekker ved hjelp av Tensar geonett til å stabilisere de ubundne lagene og maksimere kostnadsfordelene som kan oppnås ved å redusere tykkelsen på dekket.

Ved å bruke designprogrammene som tilbys av Tensar, kan designingeniøren spare verdifull tid ved å generere design internt. For å hjelpe designingeniøren med denne prosessen, er Tensar Design and Technical Support team tilgjengelig for å gi råd og tilby en tjeneste med kontroll av ditt design.

tensar-software-833-575

TensarPave Software lar deg designe

Tensars designmetoder kan brukes til både midlertidige og permanente arbeider.

                    


Veier med fast dekke
Veier uten fast dekke
Arbeidsplattformer