Previous Next

TensarPave

Down to content

TensarPave dimensjoneringsverktøy

TensarPave-programmet lar konsulentene optimalisere overbygningen raskt og enkelt, ved bruk av Tensar geonett for å stabilisere de ubundne lagene, for å optimalisere kostnadskuttene som kan oppnås ved å redusere overbygningen.

Ved å bruke dimensjoneringsprogrammene som tilbys av Tensar, kan konsulenter spare verdifull tid ved å lage dimensjoneringere selv. For å hjelpe med denne prosessen, er Tensar sitt support-team tilgjengelig for å gi råd og fungere som en kontrolltjeneste.

Tensar's dimensjoneringsmetoder kan brukes på både midlertidige og permanente prosjekter

Etterspør TensarPave

Close

Loading your search results...