Den nye Tensar T-Value metoden for arbeidsplattformer